Quyết định số 48/QĐ-SGTVTXD ngày 21/01/2020 Quyết định công bố Chỉ số giá xây dựng công trình Tỉnh Lào Cai tháng 10 tháng 11 tháng 12 quý IV năm 2019
Lượt xem: 425
Ngày 21/01/2020 Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-SGTVTXD về việc công bố Chỉ số giá xây dựng công trình Tỉnh Lào Cai tháng 10 tháng 11 tháng 12 quý IV năm 2019
Xem file đính kèm: Tải về