Quyết định số 140/QĐ-SGTVTXD ngày 07/04/2020 công bố chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai tháng 1, tháng 2, tháng 3, quý I năm 2020
Lượt xem: 373
Ngày 07/4/2020 Sở Giao thông vận tải-Xây dựng đã bna hành Quyết định số 140/QĐ-SGTVTXD ngày 17/7/2020  về việc công bố chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai tháng 1, tháng 2, tháng 3, quý I năm 2020
Xem file đính kèm Tải về