Công văn số 316/CB-SGTVTXD ngày 01/09/2021 thông báo giá VLXD quý III/2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 852
Ngày 01/9/2021 Sở Giao thông vận tải-Xây dựng đã ban hành văn bản số 316/CB-SGTVTXD về việc công bố giá VLXD quý III/2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Tải về