Công văn số 252/CB-SGTVTXD ngày 09/7/2021 công bố điều chỉnh giá một số VLXD quý II/2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai (thời điểm tháng 6/2021)
Lượt xem: 1083
Tải về