Công văn số 183/CB-SGTVTXD ngày 27/05/2021 thông báo giá VLXD quý II/2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 2760
Ngày 27/05/2021 Sở Giao thông vận tải-Xây dựng đã ban hành văn bản số 183/TB-SGTVTXD về việc thông báo giá VLXD quý II/2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Xem file đính kèm:

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

Tải về