Công văn số 47/CB-SGTVTXD ngày 08/02/2021 thông báo giá VLXD quý I/2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 2101
Ngày 08/02/2021 Sở Giao thông vận tải-Xây dựng đã ban hành văn bản số 47/CB-SGTVTXD về việc thông báo giá VLXD quý I/2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Xem file đính kèm: 

Tải về